آب و روشنی

خوشبختی، ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر ...

 
خوشبختی، نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آن را به دستهای منتظر تو بسپارد.
خوشبختی، ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...
به همین سادگی، به خدا به همین سادگی ...
خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم ...
خوشبختی، همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است ...

- چهل نامه کوتاه به همسرم. نادر ابراهیمی. نشر روزبهان (چاپ اول ۱۳۶۸ - چاپ نوزدهم ۱۳۹۰)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 10:30  توسط زهرا پورجعفریان   |